20151027144595016271fKvRtX

En personlig samtalspartner för privatpersoner, ledare och medarbetare.

Med telefoncoachning kan du även få coachning och rådgivning på distans via telefon eller Skype.

Läs mer

Hög kvalitet till humana priser.

Coaching & konfliktlösning

Många gånger har den som uttrycker ilska inte själv kontakt med sina egna behov. När vi tar reda på dessa behov har vi kommit en bra bit på väg till lösningen. Läs mer »

Telefoncoaching

Telefoncoachning är anpassat för dig som vill ha coachning oavsett var du befinner dig. Läs mer »

Ledarhandledning & teamutveckling

Arbetsgruppens effektivitet grundas på den arbetsmiljö som de befinner sig i och själva är med och skapar. Läs mer »

Utbrändhet

Utbrändhet är konsekvensen av en lång tids obalans mellan uttag och insättning på det personliga "kontot". Mycket sällan handlar det enbart om arbetet. Läs mer »